dnes je 19.7.2024

Input:

18/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

18/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 
Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377
Č. j.: 47/26 345/2006-473
Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů o registračních pokladnách a o změně některých registračních pokladen: zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje

1) s fiskální pamětí:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci po 6. 1. 2006, podle zákona o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř. používané obchodní názvy.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
SERD ECR 362x
SERD ECR 362T a SERD ECR 362TF
SERD ECR 362 T/TF
Přehled všech doposud certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci podle zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny”.

2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace po 6. 1. 2006, za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta, do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se o pokladny, které jsou či mohou být již používány v současné době, ale bez výše uvedených úprav by nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Přehled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii registračních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
Dodatečné úpravy lze provést do
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
SERD ECR 362x
SERD ECR 362T a SERD ECR 362TF
SERD ECR 362 T/TF
31. 12. 2006
Přehled všech doposud certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny”.
Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
Obsahem tohoto seznamu je přehled udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek, vydaných Ministerstvem financí, podle zákona o registračních pokladnách, jež nabyla právní moci k 13. 2. 2006. Přehled obsahuje označení servisního střediska, číslo autorizace, označení výrobce/dovozce certifikovaných typů registračních pokladen, se kterými má servisní středisko uzavřenu smlouvu o poskytování servisu. Kompletní přehled všech autorizovaných servisních středisek je k dispozici na internetových stránkách MF České daňové správy.
 
Nahrávám...
Nahrávám...