dnes je 28.5.2024

Input:

16/2006 F.z., Metodický pokyn k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

16/2006 F.z., Metodický pokyn k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Metodický pokyn k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
 
Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184
Č. j.: 32/18 613/2006-322
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) publikovalo ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 Sdělení k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.), ve kterém vyhlašuje obsah a formu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře.
Ministerstvo tímto vydává „Metodický pokyn k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře“, kterým upřesňuje informace požadované ve výkazech činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, konkrétně v položce „Objem uzavřených obchodů za kalendářní období“.
Kalendářním obdobím se rozumí předchozí kalendářní rok.
Do sloupce „Počet uzavřených pojistných smluv (v ks)“ se uvede v členění dle jednotlivých pojišťoven počet pojistných smluv, které byly nově uzavřeny v předchozím kalendářním roce (rozhodující je datum platnosti pojistné smlouvy). Neuvádí se zde dodatky k již dříve uzavřeným smlouvám, ani prodloužení platnosti dříve uzavřených smluv.
Do sloupce „Výše předepsaného pojistného (v Kč)“ se zahrne v případě jednorázového pojistného celková výše předepsaného
Nahrávám...
Nahrávám...