dnes je 3.10.2023

Input:

15/2011 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

15/2011 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 
Referent: ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487
Č.j.: 35443/11-1310
Území České republiky pokrývá síť finančních a celních úřadů.
Dne 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost ustanovení zákona č. 199/2010 Sb., která novelizují zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zavádí do soustavy územních finančních orgánů Specializovaný finanční úřad (SFÚ) s celostátní působností.
Důvodem vzniku SFÚ je snaha daňové správy věnovat velkým a specifickým daňovým subjektům zvláštní pozornost. Pokud daňový subjekt bude splňovat podmínky k tomu, aby se stal tzv. vybraným subjektem, dojde ke změně podmínek pro určení příslušnosti správce daně. Příslušným finančním úřadem pro tento daňový subjekt bude právě SFÚ.
Od 1. ledna 2012 je pověřeno výběrem daní 200 finančních úřadů (199 + 1 SFÚ) (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 54 celních úřadů a 5 poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
 Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady kromě SFÚ), v Příloze č. 5 (pro SFÚ) a v Příloze č. 6 (pro celní úřady).
 Matriková část určuje vlastní finanční úřad (FÚ/ SFÚ) nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtuje 7755-7625011/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn.
Nahrávám...
Nahrávám...