dnes je 15.7.2024

Input:

138/1974 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 31.5.2013

č. 138/1974 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 31.5.2013
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. listopadu 1974
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/1997 Sb.
(k 11.4.1997)
mění čl. 5, 6, 11, 14 a 25
58/2013 Sb.m.s.
(k 31.5.2013)
mění čl. 19, 20, 25, 28 a Protokol
Dne 4. března 1974 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval.
Podle svého článku 31 Smlouva vstoupila v platnost dnem 5. listopadu 1974.
Český text Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
Krajčír v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Vláda Československé socialistické republiky
a vláda Nizozemského království,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
se dohodly takto:
KAPITOLA I
ROZSAH POUŽITÍ SMLOUVY
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou státech.
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku, vybírané ve prospěch každého z obou států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku, nebo z části příjmu nebo majetku včetně daní ze zisků, pocházejících ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daně z úhrnu mezd nebo platů, placené podniky, jakož i daně z přírůstku hodnoty.
3. Současné daně, na které se smlouva vztahuje, jsou obzvláště:
a)  pokud jde o Nizozemí:
daň z příjmu (de inkomstenbelasting),
daň ze mzdy (de loonbelasting),
daň společností (de vennootschapsbelasting),
daň z dividend (de dividendbelasting),
daň z jmění (de vermogensbelasting),
(dále nazývané „nizozemská daň”);
b)  pokud jde o Československo:
daň zemědělská,
daň domovní,odvod ze zisku a daň ze zisku,
daň z příjmů obyvatelstva,
daň ze mzdy,
daň z příjmů z literární a umělecké činnosti
(dále nazývané „československá daň”).
4. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo podstatně obdobné daně, které budou později ukládány vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady obou států si budou vzájemně oznamovat všechny významné změny, které byly uskutečněny v jejich příslušných daňových zákonech.
KAPITOLA II
DEFINICE
Článek 3
Všeobecná definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
Nahrávám...
Nahrávám...