dnes je 19.7.2024

Input:

12/2006 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

12/2006 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 
Referent: RNDr. A. Čelikovská, tel.: 257 044 073
Č.j.: 47/262/2006
 
ze dne 30. ledna 2006
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady.
S účinností od 1. 1. 2006 dochází ke změně příslušnosti k placení a k vymáhání platebních povinností v tzv. dělené správě z finančních úřadů na celní úřady. Tzv. dělenou správou se v zásadě rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy než územními finančními orgány a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky. Kompetence pro celní úřady je výslovně upravena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi to znamená, že např. úhrada pokuty, kterou uložila Policie České republiky a která na místě nebyla uhrazena, se již od 1. 1. 2006 nebude posílat na účet finančního úřadu, nýbrž na účet celního úřadu s předčíslím bankovního účtu 3754 a s matrikou místně příslušného celního úřadu. Tato změna se netýká úhrad povinností, splatných do konce roku 2005 a které jsou evidovány na finančním úřadě, tj. např. v případě, že někdo dluží úhradu pokuty uložené do konce roku 2005, musí tuto povinnost i v roce 2006 uhradit na účet příslušného finančního úřadu.
Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů (viz příloha č. 2), a 54 celních úřadů (viz příloha č. 5). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 81 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz příloha č. 4). Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
  Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v příloze č. 3 (pro celní úřady).
  Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho
Nahrávám...
Nahrávám...