dnes je 16.4.2024

Input:

10/2011 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

10/2011 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 
Referent: ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487
Č.j.: GFŘ/17 062/11-1310
ze dne 15. 6. 2011
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh a ve Finančním zpravodaji č. 2/2011 doplnění tohoto článku. Nyní publikujeme již kompletní materiál, který zahrnuje potřebné informace k tuzemským ale i ze zahraničí realizovaným platbám daní.
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 59 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
 Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
 Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
Od 1.1. 2011 nelze zaplatit daň pomocí daňové složenky, tzn. že na všech pobočkách České pošty, s. p., již nejsou přijímány daňové složenky k úhradě daně.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p., používá
Nahrávám...
Nahrávám...