dnes je 3.10.2023

Input:

10/2005 F.z., Přehled Pokynů řady D k 31. 12. 2004

10/2005 F.z., Přehled Pokynů řady D k 31. 12. 2004
PŘEHLED POKYNŮ ŘADY D
k 31. 12. 2004
 
Referent: S. Kelnerová, tel.: 257 042 943
Č. j.: 52/284/2005-521
 
Číslo:
Název pokynu:
Číslo jednací:
Ruší/nahrazen:
Uveřejněno/poznámky:
1
K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k DPH při přechodu na nový systém daně
15/1 501/1993
 
Neaktuální
2
Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů
253/8 904/1993
 
 
3
Rozhodnutí o prominutí penále a úroků - oddělení měny
252/8 896/1993
 
Neaktuální
4
Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční
15/7 023/1993
 
Neaktuální
5
K registraci daňových subjektů
252/8 902/1993
D-219
 
 
 
 
6. 12. 2000
 
6
Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP - nevyměření a nevybrání DPH a SD
252/12 106/1993
 
Neaktuální
7
O jednotném výkladu zákona o silniční dani
15/12 393/1993
 
FZ 2-3/1993
 
 
 
 
Doplněno
 
 
 
 
D-112
 
 
 
 
Neaktuální
8
Rozhodnutí o prominutí silniční daně
15/12 401/1993
 
FZ 2-3/1993
 
 
 
 
Neaktuální
9
Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) ZSDP o stanovení poplatníka silniční daně
15/15 004/1993
 
FZ 2-3/1993
 
 
 
 
Neaktuální
10
Neuplatnění nároku na odpočet daně
181/16 363/1993
 
FZ 2-3/1993
 
 
 
 
CV 8/1993
 
 
 
 
Neaktuální
11
Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů
182/18 755/1993
 
 
12
SD u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného
18/13 820/1993
 
Neaktuální
13
Rozhodnutí o prominutí SD ze surového drožďárenského lihu
182/16 724/1993
 
Neaktuální
14
Technická realizace převodu výnosu DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů
253/14 949/1993
 
 
 
Číslo:
Název pokynu:
Číslo jednací:
Ruší/nahrazen:
Uveřejněno/poznámky:
15
O uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
181/19 481/1993
 
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 8/1993 a 12/1993
 
 
 
 
HN
 
 
 
 
Neaktuální
16
O uplatňování DPH ve výstavbě
181/19 480/1993
D-56
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 11/1993
 
 
 
 
HN
17
O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz
181/21 882/1993
D-57
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 12/1993
 
 
 
 
HN
18
O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob
181/21 882/1993
D-58
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 12/1993
 
 
 
 
HN
19
Rozhodnutí MF podle § 55a ZSDP o prominutí správního poplatku
262/15 677/1993
 
FZ 7/1993
20
O uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku
181/24 615/1993
D-59
FZ 5/1993
 
 
 
 
DV 12/1993
 
 
 
 
HN
21
Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací
251/23 906/1993
 
FZ 5/1993
22
Rozhodnutí MF podle § 55a odst. 1 ZSDP o prominutí DPH
181/17 829/1993
 
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 12/1993
 
 
 
 
HN
23
Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP o nevyměření a nevybrání DPH
18/16 364/1993
 
 
24
Přehled o opatřeních MF o povolování úlev
15/26 090/1993
 
Neaktuální
25
O uplatňování DPH u leasingu
181/27 347/1993
D-63
FZ 6/1993
 
 
 
 
CV 15/1993
 
 
 
 
HN
26
O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování
181/28 050/1993
D-60
FZ 5/1993
 
 
 
 
CV 13/1993
 
 
 
 
HN
27
Převody DZN do rozpočtu obcí
253/30 706/1993
 
 
28
Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně
152/26 433/1993
 
 
29
O uplatňování DPH ve zdravotnictví
181/28 998/1993
D-86
FZ 6/1993
 
 
 
 
CV 17/1993
30
O uplatňování nároku na odpočet DPH u bytových družstev
181/29 532/1993
 
Neaktuální
 
Nahrávám...
Nahrávám...