dnes je 5.3.2024

Input:

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2024

26.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1.4.1 Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2024

Ing. Marta Ženíšková

Redukční hranice

Od 1. ledna 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

   2023 2024 
Redukční hranice v nemocenském pojištění  I.
II.
III.  
1 345 Kč
2 017 Kč
4 033 Kč  
1 466 Kč
2 199 Kč
4 397 Kč  
Redukční hranice pro náhradu mzdy  I.
II.
III.  
235,38 Kč
352,98 Kč
705,78 Kč  
256,55 Kč
384,83 Kč
769,48 Kč  


Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí 48násobek průměrné mzdy:

 2023 2024 
Maximální vyměřovací základ   1 935 552 Kč  2 110 416 Kč  


Rozhodný příjem

Výše příjmu v kalendářním měsíci, která je rozhodná pro posouzení, zda zaměstnání je či není zaměstnáním malého rozsahu (ZMR), a pro posouzení, zda u zaměstnání malého rozsahu je či není zaměstnanec v kalendářním měsíci účasten nemocenského pojištění, se nemění, činí desetinu průměrné mzdy zaokrouhlené na 500 Kč směrem dolů.

Zaměstnanec, který vykonává činnost na základě jedné nebo více dohod o provedení práce (DPP) u téhož zaměstnavatele, je účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů (vyměřovacích základů) činí více než 10 000 Kč do 30. 6. 2024, od 1. 7. 2024 půjde o částku aspoň 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů, tedy 10 500 Kč. Účast na nemocenském pojištění bude v kalendářním měsíci již při dosažení příjmu 10 500 Kč, a nikoliv až vyšším než 10 500 Kč

Od 1. 7. 2024 bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v kalendářním měsíci ze všech DPP vykonávaných u všech zaměstnavatelů v tomto měsíci, jestliže úhrn vyměřovacích základů z těchto DPP bude činit aspoň 40 % průměrné

Nahrávám...
Nahrávám...