dnes je 28.6.2022

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou především informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů pro rok 2022 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme).

Zákon o spotřebních daních v roce 2022

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) mění od 1. 1. 2022 již dříve přijatá novela zvyšující daně z tabákových výrobků (vč. těch zahřívaných), a to takto:

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u pevné části z 1,79 Kč/kus na 1,88 Kč/kus (procentní část zůstává na 30 %), přičemž minimální daň vzroste z 3,20 Kč/kus na 3,36 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 2,08 Kč/kus na 2,19 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 720 Kč/kg na 2 860 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,721 Kč/g na 2,86 Kč/g.

Zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků bude pokračovat i v roce 2023.

Připravovaná novela

Jako sněmovní tisk 176 je ve Sněmovně projednávána poměrně velká novela zákona o spotřebních daních (obsahuje 189 bodů změn a k tomu 10 bodů přechodných ustanovení), která by měla ve většině případů nabýt účinnosti 13. 2. 2023 (několik bodů již 1. 11. 2022 nebo dnem následujícím po vyhlášení novely). Důvodem změn je především snaha provést implementaci směrnice Rady EU 262/2020, navržené datum účinnosti (13. 2. 2023) koresponduje s termínem, od kdy by mělo dojít k celoevropskému spuštění elektronického systému pro sledování vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy.

Dalšími oblastmi, které by novela v návaznosti na evropské cíle měla řešit je:

 • zavedení možnosti, aby odesílatel v rámci dálkového prodeje využil daňového zástupce, a zrušení možnosti, aby příslušný orgán členského státu určení daňového zástupce vyžadoval,

 • společné řešení, pokud jde o přirozené částečné ztráty během přepravy,

 • automatizace vydávání osvědčení o osvobození od daně a nakládání s ním v případě přepravy vybraných výrobků příjemcům, kteří jsou od spotřební daně osvobozeni, a

 • zproštění povinnosti poskytnout zajištění pro energetické produkty přepravované potrubím.

Podrobněji se novele budeme věnovat později, až bude rozsah změn zřejmější.

Zákon o evidenci tržeb

Přerušení EET v důsledku koronaviru

V minulé časové verzi tohoto článku jsme se věnovali zásadní novele zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...