Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny sankcí u kontrolního hlášení stále v Parlamentu

6.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změn v zákoně o DPH, které mají znamenat méně přísné sankce, zatím prošel jen prvním čtením.

Novelizace upravuje následující oblasti:

  • Reverse charge na dodávky zboží od osob neusazených a neregistrovaných k DPH

Na dodávky zboží v rámci ČR plátci osobou neusazenou a neregistrovanou v ČR má být uplatněn režim přenosu daňové povinnosti na příjemce.

  • Prominutí pokut

V současné době musí pokuty vyměřit správce daně ze zákona a není možné požádat o prominutí. To se má novelizací změnit. Možnost prominutí má být zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti má být možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely.

  • Automatické prominutí pokuty

U pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce