dnes je 6.12.2022

Input:

Vratné obaly a jejich zdaňování

27.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH rozlišuje různé role plátců při dodávání vratných obalů, což má vliv rovněž na povinnost odvodu DPH.

Vratné obaly zákon o DPH nedefinuje a odkazuje se na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

Zákon o DPH rozlišuje dva stupně dodávání vratných obalů:

1. Plátce uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh

U těchto plátců je dodáním zboží - § 13 odst. 4 písm. e):

  • dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který
  • uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže
  • vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku.

2. Plátce dodává vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu.

Nahrávám...
Nahrávám...