Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vrátí se sleva na dítě a manželku všem podnikatelům?

11.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s připravovanou novelizací zákona o daních z příjmů se diskutuje, zda by se možnost uplatnit slevu na děti neměla vrátit i osobám uplatňujícím výdajem procentem z příjmů.

Osoby s příjmy z podnikání podle § 7 nebo z pronájmu podle § 9 uplatňující výdaje paušálem, tj. procentem z příjmů, nemohou uplatnit slevy na manžela/manželku ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % z celkového základu daně.

Sleva na manžela/manželku bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně dosahuje v současné době 24 840 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě v posledních letech neustále roste. Pro rok 2016 po novelizaci v průběhu roku činí:

  • 13 404 Kč na 1. dítě
  • 17 404 Kč na 2. dítě
  • 20 604 Kč na 3. a každé další dítě.

 

Od roku 2017 mají být podle návrhu částky zvýšeny takto:

  • 13 404 Kč na 1. dítě
  • 19 404 Kč na 2. dítě
  • 24 204 Kč na 3. a každé další dítě.

Znovu byla otevřena otázka, zda má být použití výdajů procentem z příjmů v souladu se zákonem „trestáno“ ztrátou nároku na slevy na dani.

U poplatníka, který má tři děti a