dnes je 3.10.2022

Input:

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně

8.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Je účinný od 1. 7. 2022.

Směrnicí Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie, byla zavedena nová osvobození od DPH a spotřebních daní pro obranné úsilí vyvíjené v rámci Evropské unie.

Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) a bb) směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 12 odst. 1 písm. ba) směrnice 2008/118/ES. Tato osvobození mají členské státy začít uplatňovat ode dne 1. 7. 2022.

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. 3. 2022 byla proto s účinností od 1. 7. 2022 nahrazena příloha II nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2012, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici o DPH, osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně („Osvědčení“), které slouží jako potvrzení, že poskytované plnění splňuje podmínky pro osvobození podle čl. 151 Směrnice o DPH, resp. čl. 13

Nahrávám...
Nahrávám...