Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazba daně z nemovitých věcí

16.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.18 Sazba daně z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 6 odst. 1, 2 ZDN – Sazba daně z pozemků

§ 11 odst. 1, 2, 7 ZDN – Sazba daně ze staveb a jednotek

2014–2015   2016–2017  
Sazby daně z pozemků   Sazby daně z pozemků  
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %   A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %  
B – Trvalý travní porost 0,25 %   B – Trvalý travní porost 0,25 %  
C – Hospodářský les 0,25 %   C – Hospodářský les 0,25 %  
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %   D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %  
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m²   E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m²  
F – Stavební pozemek 2,00 Kč/m²   F – Stavební pozemek 2,00 Kč/m²  
G – Ostatní plocha 0,20 Kč/m²   G – Ostatní plocha 0,20 Kč/m²  
Zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním:   Zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním:  
X – Zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč/m²   X – Zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč/m²  
Y – Průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatnízemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5,00 Kč/ m²   Y – Průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatnízemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5,00 Kč/ m²  
Základní sazby daně ze staveb a jednotek   Základní sazby daně ze staveb a jednotek  
H – Budova obytného domu 2 Kč/m²   H – Budova obytného domu 2 Kč/m²  
I – Ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytnému domu 2 Kč/m²   I – Ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytnému domu 2 Kč/m²  
J – Budova pro rodinnou rekreaci, včetně budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci 6 Kč/m²   J – Budova pro rodinnou rekreaci, včetně budov rodinných domů užívaných pro rodinnou rekreaci 6 Kč/m²  
K – Budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci nebo k budově rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci 2 Kč/m²   K – Budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci nebo k budově rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci 2 Kč/m²  
L – Garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu 8 Kč/m²   L – Garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu 8 Kč/m²  
M – Zdanitelné stavby užívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství 2 Kč/m²   M – Zdanitelné stavby užívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství 2 Kč/m²  
N – Zdanitelné stavby užívané k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě 10 Kč/m²   N – Zdanitelné stavby užívané k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě 10 Kč/m²  
Zdanitelné stavby užívané k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²   O – Zdanitelné stavby užívané k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²  
P – Ostatní zdanitelné stavby 6 Kč/m²   P – Ostatní zdanitelné stavby 6 Kč/m²  
Ostatní jednotky 2 Kč/m²   Ostatní zdanitelné jednotky 2 Kč/m²  
S – Jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství 2 Kč/m²   S – Zdanitelné jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství 2 Kč/m²  
T – Jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě 10 Kč/m²   T – Zdanitelné jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě 10 Kč/m²  
U – Jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²   U – Zdanitelné jednotky, jejichž podlahové plochy jednotky je užívaná k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²  
V – Jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná jako garáž 8 Kč/m²   V – Zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná jako garáž 8 Kč/m²  
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: