dnes je 24.1.2022

Input:

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

16.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.5 Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP uvádí jako daňově účinný náklad na tvorbu:

– fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v případě veřejně prospěšných poplatníků (neziskových subjektů), kteří jsou povinni tento fond tvořit,

– sociálního fondu a fondu účelově určených prostředků, a to u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí (od roku 2006),

– fondu provozních prostředků u veřejných vysokých škol,

– stipendijního fondu u vysokých škol, a

– fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu fondu zábrany škod (platí od 1. 7. 2017, tj. od účinnosti novely ZDP dané zákonem č. 170/2017 Sb.).

Náklad z titulu tvorby FKSP a sociálního fondu byly do konce roku 2016 limitovány (viz následující tabulka) procentem z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, ve kterém lze mzdu uplatnit jako daňový náklad. Úprava od roku 2017 v ZDP přímo limit neuvádí, ale svazuje ho s procentní výší základního přídělu do FKSP, který bude i nadále stanovován vyhláškou o FKSP.

V ostatních případech ustanovení ZDP limit nedává. S výjimkou tvorby FKSP, kdy je úprava v ZDP účinná již od roku 2004, lze daňový náklad aplikovat od 1. 1. 2006.

  • § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, definuje vyměřovací základ zaměstnance, z něhož je výše daňově účinné tvorby FKSP a sociálního fondu odvozena.

2006–2010   2011–2015   2016   2017–2021  
Nahrávám...
Nahrávám...