dnes je 16.4.2024

Input:

Povinné elektronické podání a související pokuta

24.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.16.6 Povinné elektronické podání a související pokuta

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Daňové subjekty, které mají ze zákona zpřístupněny datovou schránku a dále subjekty podléhající povinně auditu, jsou od roku 2015 povinny podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení povinně elektronicky ve struktuře a formátu zveřejněném správcem daně. To platí i v případě, kdy má datovou schránku zpřístupněnu jejich zástupce. Na základě novely § 72 odst. 6 DŘ se od 1. 1. 2023 výše uvedená povinnost nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby, které mají datovou schránku zřízenou podle § 3 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy mají datovou schránku zřízenou dobrovolně. Základním znakem pak je, že tuto datovou schránku lze znepřístupnit na žádost.

Příklad

Firma AAA, s. r. o., má datovou schránku. Daňové přiznání musí podávat pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Příklad

Pan Novák nemá datovou schránku. Daňové přiznání ale na základě plné moci podává jeho daňový poradce pan Dvořák. Vzhledem k tomu, že daňoví poradci mají datové

Nahrávám...
Nahrávám...