dnes je 15.7.2024

Input:

Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcí

24.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

7.5 Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček

Výklad právní věty
§ 15a ZDN – Změna speciální úpravy u pokuty za opožděné tvrzení daně

5. 2. 2015– 2020   2021–2023  
Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.   Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.  

Komentář:

Na základě přechodných ustanovení k zákonu č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se § 15a ZDN použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2021. Pro poplatníky to v praxi znamená, že od 1. 1. 2021 jim nevzniká povinnost uhradit pokutu, pokud mají povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podají-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byli správcem daně k tomu vyzváni, a to bez ohledu na to, kdy a za jaké zdaňovací období bylo daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno.

Příklad
Poplatník koupil v průběhu roku 2021 zemědělskou usedlost. Na zdaňovací období roku 2022 podal řádné daňové přiznání až 5. května 2022 aniž byl k tomu správcem daně vyznán. Správce daně stanovil daň ve výši tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...