Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ověřování účetní závěrky auditorem

6.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.33 Ověřování účetní závěrky auditorem

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Ověřování účetní závěrky auditorem

2014–2015   2016–2017  
Povinnost ověřování účetní závěrky stanovuje zákon v závislosti na dosažení nebo překročení uvedených hodnot zvlášť pro akciové společnosti (dosažení nebo překročení jednoho ukazatele) a zvlášť pro ostatní účetní jednotky (dosažení nebo překročení dvou ukazatelů).   Zákon uvádí pravidla pro povinnost ověření účetní závěrky v závislosti na zákonem vymezené kategorie účetních jednotek.  

Komentář:

Z hlediska povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem rozděluje zákon účetní jednotky do několika skupin. První skupinou jsou účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis (např. emitenti kótovaného cenného papíru, obchodníci s cennými papíry, banky, investiční fondy nebo pojišťovny). Druhou skupinou jsou velké a střední účetní jednotky, které mají povinnost auditu vždy. Do třetí skupiny patří malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot