dnes je 20.3.2023

Input:

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle délky držby

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6 Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle délky držby

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z prodeje cenného papíru, a to (až na výjimky) v situaci, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji určitou dobu. Od roku 2015 zákon doplňuje, že úprava osvobozuje jen úplatný převod (nikoliv bezúplatný).

Do 2013   2014–2020  
Osvobození pro dobu mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru delší než 6 měsíců.   Osvobození pro dobu mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru delší než 3 roky.  

Komentář:

Podle přechodných ustanovení (viz č. II. bod 5) zákonného opatření č. 344/2013 Sb., které změnu od roku 2014 přineslo, se aplikuje nové znění od roku 2014 až pro cenné papíry nabyté po 31. 12. 2013.

Obdobná doba platí (vč. změny 2013/2014) také:

  • pro osvobození příjmu z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu,

  • jako doba, která musí uplynout od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (podle § 7 ZDP) byly-li před prodejem cenné papíry součástí obchodního majetku fyzické osoby, anebo

  • jako doba, po kterou se osvobození nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru,

  • anebo podle § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP (bod 1) pro příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně akciové společnosti.

Do konce roku 2013 se osvobození vztahovalo pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval

Nahrávám...
Nahrávám...