dnes je 2.4.2020

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2020

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2020

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2020.

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 260/2019 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018. V důsledku toho dochází pro rok 2020 ke zvýšení průměrné mzdy z  32 699 na 34 835 Kč.

To má od roku 2020 vliv mimo jiné na:

 • výpočet solidárního zvýšení daně (blíže viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z  2 208 Kč na 2 352 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z  2 388 Kč na 2 544 Kč a maximální výše z 38 193 Kč na 40 688 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 955 Kč na 1 018 Kč a maximální výše z  38 193 Kč na 40 688 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 569 552 Kč na 1 672 080 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2020.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby nemocenského pojištění

V případě nemocenského pojištění (které je pro OSVČ