dnes je 29.5.2023

Input:

Omezení daňového nákladu při prodeji dlouhodobého majetku

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.4 Omezení daňového nákladu při prodeji dlouhodobého majetku

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP [a v úpravě od roku 2014 i písm. ta) a tb)] limitují v určitých případech náklad v podobě vstupní ceny (VC), pořizovací ceny (PC), vlastních nákladů (VN) či reprodukční pořizovací ceny (RPC) jen do výše souvisejících příjmů při prodeji takového majetku, případně u zůstatkové ceny (ZC) technického zhodnocení (TZ) odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady od vlastníka. Vývoj rozsahu takto "hlídaného" majetku v posledních letech ukazuje tabulka.

2011   2012–2013   2014–2021  
Nahrávám...
Nahrávám...