dnes je 6.12.2022

Input:

Nová povinnost pro poskytovatele platebních služeb

26.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo návrh novelizace zákona o DPH, který ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost vést další evidenci.

Návrh vychází z unijní směrnice pro tuto oblast a reaguje na velký objem obchodů uskutečněných přes internet, kdy se platby provádějí prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb.

Od roku 2024 mají mít poskytovatelé platebních služeb povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, v níž budou vést údaje o platbách, které se uskutečňují mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi. Údaje mají být v členění na platby příchozí v případě plateb z jiných členských států a platby odchozí v případě plateb směřujících do třetích zemí. Dále mají být součástí evidence informace o příjemcích těchto plateb.

Tato povinnost vznikne až při překročení

Nahrávám...
Nahrávám...