dnes je 3.6.2020

Input:

Nárok na odpočet daně při registraci

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Nárok na odpočet daně při registraci

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 79 ZDPH – Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace

Do 31. 3. 2019   Od 1. 4. 2019  
Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.   Osoba povinná k dani má nadále nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.