Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Načítání účetních dat z faktur

22.7.2016, Zdroj: Komora daňových poradců (https://www.kdpcr.cz/)

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další. Díky integraci s QR Platbou bude na faktuře jen jeden QR kód jak pro platební údaje, tak pro účetní data.

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Formát řetězce QR Faktury je navržen tak, aby byl kompaktní, co se velikosti obsažených dat týče. Výhodou navrženého formátu je relativně dobrá lidská čitelnost a potenciální rozšiřitelnost o specifické atributy.

Východiska pro integraci s QR Platbou

Na faktuře bude pouze jeden QR kód, nikoliv více:

  • Jeden QR kód splní dva účely – např. pro malé firmy umožní jak zaúčtování faktury, tak rovnou zadání platby přímo na mobilním telefonu apod.
  • Uživatelé nebudou zmateni ze dvou QR kódů.
  • Není potřeba řešit další fyzický prostor na faktuře.

Princip integrace

Řetězec QR Faktury je včleněn do řetězce QR Platby takto:

  1. Klíče, které jsou shodné v obou formátech (jak QR Faktura, tak QR Platba), jsou z řetězce QR Faktury vyjmuty a vloženy do řetězce QR Platby. Zvláštním případem je klíč „VS“ (QR Faktura), který se změní na „X-VS“ (QR Platba).
  2. Zbytek řetězce QR Faktury je URL-kódován tak, že všechny znaky ‘*’ jsou