dnes je 4.10.2023

Input:

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci "Finanční zdraví", která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku

30.8.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnostiDoba čtení: 2 minuty

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na rizika ohrožující řádný provoz jeho obchodního závodu a motivovat ho včas přijmout ozdravná opatření odvracející podnikovou krizi," uvedl k nové aplikaci ministr Pavel Blažek.

„Potenciál daného mechanismu spočívá v šanci snížit počet případů, kdy intenzita podnikové krize překročí kritický úpadkový stav. V takovém případě totiž nezbývá než řešit nastalou situaci v rámci veřejného insolvenčního řízení, zatímco včasná reakce by podnikateli umožnila využít například nového institutu preventivní restrukturalizace a vyjednat s klíčovými věřiteli privátní restrukturalizační plán," doplňuje pak náměstek ministra Antonín Stanislav.  

Systém včasných varovných signálů vytvořili experti z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako výstup výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR, vlastní aplikaci Finanční zdraví vytvořili zástupci Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s externím dodavatelem. Jedná se o implementaci evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci a jejího požadavku zavést do českého právního řádu tzv. nástroje včasného varování.

„Uvedení Systému včasného varování do podnikatelské praxe je vítanou třešní na

Nahrávám...
Nahrávám...