Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní hlášení - část. A.2.

4.3.2016, Zdroj: Finanční správa

Přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU.

V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění části A.2. kontrolního hlášení (přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU Finanční správa uvádí následující skutečnosti.

V případě, kdy dodavatel nemá VAT ID neboli EU DIČ DPH (např. právě zahraniční osoba povinná k dani se sídlem mimo území ČR), zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdné. Při podání (kontrole) formuláře v rámci aplikace EPO bude v protokole chyb podání uvedeno, že byly nalezeny propustné chyby – neuvedení Identifikace dodavatele (VAT ID) - kód chyby 60 a kódu státu - kód chyby 58. Tyto propustné chyby pouze informují o skutečnosti, že nebyly v části A.2. vyplněny dané položky, přičemž nebrání podání