dnes je 20.3.2023

Input:

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

16.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá již pár dnů, do 3. dubna 2023.

Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jakým chybám se mají poplatníci vyhnout?

Zřizování datových schránek a podání přiznání v nesprávném formátu PDF

Od nového roku jsou ze zákona zřizovány datové schránky pro OSVČ a právnické osoby, které datovou schránku dosud nemají. Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, podat daňové přiznání elektronicky, a to ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba.

V takovém případě lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku. Doporučujeme elektronicky podat přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně. Při zpracování elektronického přiznání pak daňové subjekty často chybují v tom, že přiznání sice pošlou na finanční úřad pomocí datové schránky, ale v nesprávném formátu. Elektronické přiznání musí být podáno v předepsaném formátu XML a nelze ho elektronicky podat ve formátu PDF.

Informační shrnutí a nejčastější dotazy a odpovědi k datovým schránkám jsou k dispozici na webu Finanční správy.
 

Uplatňování slev na dani

Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při uplatňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a slev na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši.

  • V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší.
  • U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte/dětí souběžně oběma
Nahrávám...
Nahrávám...