Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ připravuje výklad k novinkám v DPH

25.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v zákoně o DPH byly schváleny, účinnost však závisí na vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. GFŘ již pracuje na výkladech.

Poslanci setrvali na své původní verzi, kterou poslali do Senátu. Nepřijali tedy pozměňovací návrh, který se týkal osvobození při dodání pozemků v § 56 zákona o DPH. Zároveň nebyl schválen návrh na posun účinnosti od 1. července 2017 pro změny týkající se zákona o DPH a byla ponechána úprava účinnosti od 1. dubna 2017. To však znamená, že účinnost nastane 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Generální finanční ředitelství připravuje výklady k některým úpravám:

- Úplata před DUZP: Povinnost přiznat daň ze zálohy platí pouze v případě, pokud k okamžiku zaplacení zálohy jsou známy relevantní znaky uskutečnění zdanitelného plnění dostatečně určitě. Musí být známo alespoň:

a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c) místo plnění.

- Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Nově má být použit i na další plnění.

- Má být zaveden institut „nespolehlivé osoby“. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem daně nebo jde o osobu nepovinnou