Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ k rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti

30.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o DPH již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost nejpozději od 1. července 2017. Generální finanční ředitelství již nyní připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné aplikaci rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je aplikován pouze na zdanitelná plnění mezi českými plátci DPH, pokud je místo plnění v ČR. Nově má být použit i na tato plnění:

1. Obstarání dodání investičního zlata jinému plátci v ČR

Pokud se výrobce investičního zlata nebo osoba přeměňující zlato na investiční zlato rozhodne uplatnit daň, povinně použije režim přenosu daňové povinnosti. Pak se může zprostředkovatel rozhodnout pro uplatnění daně u obstarání dodání zlata jinému plátci. V takovém případě musí použít režim přenosu. 

 2. Dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji

Jde o nucený prodej na základě rozhodnutí soudu, kterým má být jakýkoliv prodej nemovité věci dlužníka v důsledku omezené schopnosti dlužníka uhradit své závazky vůči věřitelům, pokud tomuto prodeji předchází rozhodnutí soudu nebo jiný procesní úkon soudu. Zejména jde o prodej při soudním výkonu rozhodnutí, v rámci exekuce nemovité věci prováděné soudním exekutorem nebo v rámci insolvenčního řízení. Dále může jít o nedobrovolnou dražbu, ale i dražbu dobrovolnou prováděnou likvidátorem, insolvenčním správcem nebo na návrh jiné oprávněné osoby (tedy nikoliv na návrh samotného vlastníka nemovité věci).

3. Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce

Má jít o zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci