dnes je 3.6.2020

Input:

DPH u manka či škody

14.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se v účetnictví objeví zaúčtované manko či škoda, je potřeba si položit nejenom otázku daňové uznatelnosti, ale i souvisejících DPH dopadů.

Zpravidla dochází k rozdílům mezi účetním a zjištěným stavem u jiných položek, než je dlouhodobý majetek. Tedy především u zásob nebo drobného majetku v hodnotě do 40 000 Kč před jeho prvním použitím, pokud byl uplatněn odpočet, následně došlo ke změně účelu použití a pak byl dán do spotřeby.

Postup v případě nesouladů upravuje § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. 7. 2017 byla doplněna povinnost vyrovnání odpočtu daně u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

Řešení případů, kdy je majetek zničen, ztracen či odcizen, je potřeba rozdělit na dvě situace:

  1. nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku
  2. řádně doložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku

 

Ad 1. U nedoložených případů, kdy nelze nijak prokázat, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení majetku, se předpokládá použití v rámci ekonomické činnosti pro jiné účely, než které opravňují k nároku na odpočet. Proto je nutné provést snížení dříve uplatněného nároku na odpočet.

Pokud byl drobný majetek již vydán ze skladu a fakticky použit k ekonomické činnosti (např. pracovní nářadí) nebo jde o drobný majetek pořízený pro přímé použití a