dnes je 3.10.2022

Input:

Dodanění bezplatného používání nízkoemisních vozidel

9.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 142/2022 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů zákon, který novelizuje zákon o daních z příjmů a zákona o dani silniční. Umožňuje od července snížit nepeněžní příjem z bezúplatného použití nízkoemisního vozidla na polovinu. Praktické použití popisuje výklad GFŘ.

Novelizace snižuje pro nízkoemisní vozidla dodanění bezúplatného použití služebního vozidla pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla na 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního motorového vozidla.

Generální finanční ředitelství vydalo praktický postup k použití přechodných ustanovení novelizace. Zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2022.

Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce, které skončily před 1. 7. 2022, se postupuje podle dosavadní právní úpravy (dodaňuje se 1 % vstupní ceny).  Od července se již při

Nahrávám...
Nahrávám...