Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dary poskytované právnickým osobám - limit

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.5 Dary poskytované právnickým osobám – limit

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 20 odst. 8 ZDP stanoví maximální limit pro snížení základu daně o poskytnuté bezúplatné plnění (dar) v případě, že je poskytovatelem právnická osoba, přičemž se vychází ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (o ztrátu minulých let a další odčitatelné položky). Tento limit bylo možné v letech 2006 až 2013 v určitých případech navýšit, a to při poskytnutí darů určitým subjektům na určité účely, viz tabulka.

2006–2009   2010–2013   2014–2018  
Základní limit 5 %.   Základní limit 5 %.   Základní limit 10 %.  
Navýšení limitu o 5 % při poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.   Navýšení limitu o 5 % při poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, a dále za určitých podmínek středním školám a vyšším odborným školám.   Žádné navýšení zákon nepředpokládá.  

Komentář:

Od roku 2014 zákon v § 20 odst. 8 ZDP uvádí místo daru možnost poskytnutí bezúplatného plnění, tedy širší pojem.

Tabulkou popsaný režim aplikace daného ustanovení platí ve zdaňovacím období, které bylo započato v příslušném období uvedeném v tabulce. Z ní je patrné, že možnost navýšení základního limitu již od zdaňovacího období započatého v roce 2014 není, a to v důsledku zvýšení základního limitu