dnes je 12.8.2020

Input:

Daňové sazby fyzických osob

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Daňové sazby fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 16 ZDP stanoví sazbu daně z příjmů fyzických osob

  • § 16a ZDP upravuje tzv. solidární zvýšení daně

  • § 38ha ZDP upravuje postup pro solidární zvýšení daně u zálohy

Do 2007   2008–2012   2013–2019  
Progresivní zdanění   Jednotná daň 15 %   Jednotná daň 15 %  
Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení daně 7 %  

Komentář:

Solidární zvýšení daně bylo zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb. na přechodnou dobu tří let od roku 2013, avšak zákon č. 267/2014 Sb. zrušil časové omezení, takže se solidární zvýšení daně bude aplikovat i nadále. Neaplikuje se však na všechny příjmy fyzické osoby, ale pouze:

  • na příjmy zahrnuté do dílčího základu daně podle § 6 ZDP, tj. na příjmy ze závislé činnosti, které nejsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (viz § 6 odst. 4 ZDP); do výpočtu se zahrnou jen příjmy zaměstnanců, nikoliv jejich zvýšení o povinné pojistné, které jinak základ daně ze závislé činnosti ovlivňuje,

  • na dílčí základ podle § 7 ZDP, tj. na základ daně tvořený příjmy ze samostatné činnosti, opět bez uvažování příjmů, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (příjmy autorů podle § 7 odst. 6 ZDP),

  • navíc se solidární zvýšení daně aplikuje pouze na částku tvořenou součtem uvedených příjmů podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

  • od roku 2015 (a se zpětnou účinností pro rok 2014) je možnost snížit pro účely solidární daně příjmy ze závislé činnosti o případnou ztrátu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Limity pro solidární zvýšení daně ukazuje následující tabulka:

2014   2015   2016   2017   2018   2019  
Roční limit:
1 245 216 Kč  
Roční limit:
1 277 328 Kč  
Roční limit:
1 296 288 Kč  
Roční limit:
1 355 136 Kč  
Roční limit:
1 438 992 Kč  
Roční limit:
1 569 552 Kč  
Měsíční limit:
103 768 Kč  
Měsíční limit:
106 444 Kč  
Měsíční limit:
108 024 Kč  
Měsíční limit:
112 928 Kč  
Měsíční limit:
119 916 Kč  
Měsíční limit:
130 796 Kč  

Povinnost srážet a odvádět solidární daň má i zaměstnavatel u záloh srážených zaměstnancům ze mzdy. V tomto případě to bude o částky příjmů zaměstnanců (nezvýšených o povinné pojistné) převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy, limity (měsíční) viz předchozí