dnes je 31.5.2020

Input:

Daňová sazba jiná než 19 % pro vybrané právnické osoby

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.2 Daňová sazba jiná než 19 % pro vybrané právnické osoby

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 21 odst. 2 ZDP uvádí 5% sazbu a § 21 odst. 3 ZDP 0% sazbu daně z příjmů právnických osob pro vybrané právnické osoby založené na principu fondového hospodaření. Rozšiřování okruhu a úpravy výše sazby takto zdaňovaných subjektů ukazuje následující tabulka.

2005–2008   2009–2010   2011–2012   2013–2014   2015–2019  
Aplikuje se pro:
 • investiční fond,

 • podílový fond,

 • penzijní fond.

 
Aplikuje se pro:
 • investiční fond,

 • podílový fond,

 • penzijní fond,

 • instituci penzijního pojištění.

 
Aplikuje se pro:
 • investiční fond,

 • podílový fond,

 • zahraniční fond kolektivního investování,

 • penzijní fond,

 • instituci penzijního pojištění.

 
Aplikuje se pro:
 • investiční fond,

 • podílový fond (platí do 18. 8. 2013),

 • zahraniční fond kolektivního investování,

 • penzijní fond,

 • fond penzijní společnosti,

 • instituci penzijního pojištění.

 
Aplikuje 5% sazby pro základní investiční fondy vymezené v § 17b ZDP,

aplikace 0% sazby daně pro
 • fond penzijní společnosti,

 • instituci penzijního pojištění.

 

Komentář:

Tabulka je uváděna od roku 2005, neboť před tímto obdobím byla sazba daně vyšší (v roce 2004 ve výši 15 % u penzijního fondu, v roce 2003 ve výši 15 % i u investičního a podílového fondu).

Základ daně pro aplikaci této 5% daně se (podle aktuální úpravy) sníží o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky, a zaokrouhluje se na celé tisícikoruny dolů.

Pokud byla právnická osoba pouze po část zdaňovacího období