Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Činnost obce podléhající DPH

23.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU se vyjádřil k několika případům, kdy se obec jako osoba vykonávající činnost veřejné správy a zároveň ekonomickou činnost dostala do sporu s daňovým úřadem. Jedním z případů byla doprava školáků hrazená převážně obcí, popř. též výstavba budov pro vzdělávací činnost.

U osob vykonávající veřejně prospěšnou činnost je při posouzení, zda jde o ekonomickou činnost, ve hře je odvod DPH a nárok na odpočet.

V jedné z řešených případů situací obec zajišťovala svážení dětí do škol. Obec hradila přepravní služby dopravnímu podniku, z jehož faktur chtěla uplatňovat nárok na odpočet daně. Doprava byla pro školáky hrazena většinově z rozpočtu obce, rodiny platily pouze 3 % nákladů na přepravu, v sociálně odůvodněných případech nehradily nic. Výše příspěvku rodičů není kalkulována podle skutečných nákladů poskytované služby, není vázána ani na počet kilometrů ujetých každý den, na náklady na jízdu každého přepraveného žáka ani na četnost těchto jízd. Skutečnost, že je plnění poskytnuto za cenu vyšší nebo nižší, než je cena výrobní nebo režijní, není pro kvalifikaci plnění jako „plnění za úplatu“ významná. Nicméně takový rozdíl mezi náklady na provoz a částkami vybranými jako protiplnění za přepravní služby může naznačovat, že příspěvek rodičů může být postaven spíše na roveň poplatku, a nikoliv úhradě.

Soudní dvůr EU nepovažoval vztah mezi úhradou od rodin a přepravní službou za dostatečně přímý. Důsledkem toho je, že nejde o ekonomickou činnost obce a nemůže z faktur od dopravního podniku uplatňovat nárok na odpočet.

Dalším řešeným případem je výstavba víceúčelových budov pro obec. Ta uplatnila nárok na odpočet z dodaných staveb. Následně budovy prodala nadaci, kterou založila společně se vzdělávacími zařízeními. Kupní cena