dnes je 28.5.2024

Input:

64/2005 F.z., Sdělení k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.)

64/2005 F.z., Sdělení k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.)
Sdělení
k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
(dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.)
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) tímto vyhlašuje obsah a formu ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta (fyzická osoba), výkazu činnosti pojišťovacího agenta (právnická osoba), výkazu činnosti pojišťovacího makléře (fyzická osoba) a výkazu činnosti pojišťovacího makléře (právnická osoba) dle § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a § 9 vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Výkazy se týkají činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“) s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky.
 
Referent:
Ing. Monika Zapalačová, tel.: 257 042 603
Č. j.: 32/116 598/2005-322
Tyto výkazy budou použity pojišťovacími zprostředkovateli s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky k vykazování výsledků své činnosti k 31. 12. běžného kalendářního roku a poprvé budou použity k 31. 12. 2005, s termínem odevzdání do 31. 3. 2006. Tyto výkazy jsou součástí elektronického Informačního systému pojišťovacích zprostředkovatelů ISPOZ, který zprostředkovatelé používali k pořízení svých registrací a který je umístěn na
Nahrávám...
Nahrávám...