dnes je 14.6.2024

Input:

63/2005 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

63/2005 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Ministerstvo financí publikovalo ve Finančním zpravodaji č. 6/2004 Sdělení 35/2004 FZ k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j.: 54/63518/2004-541. V tomto sdělení byl s odvoláním na § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mj. zveřejněn seznam společností, na které se vztahuje směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech majetku a výměnách podílů týkajících se společností z různých členských států (dále jen „směrnice“).
 
Referent:
Ing. Petr Zdeněk, tel.: 257 044 056
Č. j.: 15/119 152/2005-151
Ministerstvo financí oznamuje, že směrnice byla novelizována směrnicí Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném
Nahrávám...
Nahrávám...