dnes je 15.7.2024

Input:

62/2001 F.z., Oprava sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě čj. 283/54 989/2001 (Finanční zpravodaj č. 7-8/2001)

62/2001 F.z., Oprava sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě čj. 283/54 989/2001 (Finanční zpravodaj č. 7-8/2001)
Oprava
sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě čj. 283/54 989/2001 (Finanční zpravodaj č. 7-8/2001)
 
Referent: Ing. Eminger, tel.: 5704 4007
Č. j.: 283/54 989/2001
 
ze dne 9. listopadu 2001
1. V bodu 2 v prvém odstavci zní poslední věta takto:
„Současně příspěvková organizace vyúčtuje tvorbu fondu dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 901 - Fond
Nahrávám...
Nahrávám...