dnes je 15.7.2024

Input:

51/2004 F.z., Sdělení k Pokynu č. D-269 k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG.

51/2004 F.z., Sdělení k Pokynu č. D-269 k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG.
Sdělení k Pokynu č. D-269
k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
 
Referent: JUDr. Tomáš Balco, LLM, tel.: 257 042 704
Č. j.: 49/115 981/2004 - 494
 
ze dne 8. listopadu 2004
Vzhledem k narůstajícímu množství dotazů ze strany jak českých daňových subjektů, tak správců daně, a to na způsob aplikace Pokynu č. D - 269 ze dne 30. července 2004 „Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co KG” (Finanční zpravodaj č. 7-8/2004) v kontextu existujícího daňového období, vydává Ministerstvo financí ČR následující sdělení:
Z důvodů dlouhodobé české daňové praxe, která byla v mnoha případech odlišná od správného vnímání německé právní formy podnikání GmbH&Co. KG jako daňově transparentní (průhledné) osobní společnosti (pro účely aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění, příp. daňových zákonů), a rovněž tak v návaznosti na možné související administrativní komplikace spojené s případnou změnou dosavadního přístupu k této problematice v průběhu probíhajícího daňového období, stanovuje MF, že:
-  období od vydání Pokynu č. D - 269 do konce stávajícího daňového období se považuje za období přechodné, v němž by se měly daňové subjekty
Nahrávám...
Nahrávám...