dnes je 15.7.2024

Input:

47/2002 F.z., Pokyn č. D-237: o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní

47/2002 F.z., Pokyn č. D-237: o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
Pokyn č. D-237
o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
 
Referent: Ing. L. Pitner, tel. 257 044 025
Č.j. 181/91 482/2002
 
ze dne 21. srpna 2002
V tomto pokynu je řešena problematika uplatnění DPH při poskytování humanitární pomoci a řešení důsledků povodní, které postihly Českou republiku v roce 2002, podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”).
1. Poskytování humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav ve formě peněžních darů plátci DPH
Poskytnutí pomoci ve formě peněžních darů plátci DPH není zdanitelným plněním podle § 2 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zdanitelné plnění, nevzniká plátcům DPH povinnost uplatnit daň na výstupu, poskytnutí peněžních darů nemá vliv na uplatnění nároku na odpočet daně.
2. Poskytování humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v materiální formě plátci DPH
Poskytování humanitární pomoci ve formě bezúplatného poskytnutí zboží a služeb je považováno za zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 33 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení jsou od daně osvobozeny služby sociální péče
Nahrávám...
Nahrávám...