dnes je 16.6.2024

Input:

47/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U)

47/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U)
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 5704 3204
Čj.: 111/57 929/2001
 
ze dne 19. června 2001
I. Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin2-04U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin2-04U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Pro odlišení převodu prostředků z MŠMT do kapitoly 380 Okresní úřady pro financování regionálního školství je zaveden vybraný ukazatel „Financování výdajů z prostředků MŠMT na § 3421 a § 4322“, který je přípustný pro kapitolu 380 a je označen číslem řádku 7850.
 
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj
7020
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj
7030
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
7040
301, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375, 380
toho: platy zaměstnanců ve státní správě
7041
301, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375, 380
Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování programů podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.
7050
všechny kapitoly (s výjimkou 396)
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060
301, 302, 303, 309, 358, 381
Vrcholné státní návštěvy
7070
306, 398
Výdaje na civilní ochranu
7100
307
Program péče o krajinu
7110
315
Splátka jistiny úvěru ČD
7120
327
Podpora agrokomplexu:
 
 
podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
7131
329
posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
7132
329
majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
7133
329
dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.
7134
329
Podpora lesnímu hospodářství
7140
329
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření
7150
329
Program pro stanovení zátopových území
7160
329
Údržba a provoz vodní cesty
7161
329
Protipovodňová opatření
7162
329
Nahrávám...
Nahrávám...