dnes je 19.7.2024

Input:

45/2004 F.z., Pokyn č. D-264: o prominutí odvodu a penále

45/2004 F.z., Pokyn č. D-264: o prominutí odvodu a penále
Pokyn č. D - 264 o prominutí odvodu a penále
vydávaný v návaznosti na úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201 ze dne 26. 11. 2003
 
Referent: Ing. Mgr. Ivana Čechová, tel.: 257 044 267
Č. j.: 52/67 070/2004-525
Vláda svým usnesením ze dne 26. listopadu 2003 č. 1201 umožnila odložení splátek návratných finančních výpomocí - půjček, poskytovaných Ministerstvem zemědělství v letech 1991 - 1995 včetně, splatných ke dni 30. listopadu 2003, a to o 2 roky. Prodloužení splátek se týkalo jen návratných finančních výpomocí - půjček neuhrazených do 30. 11. 2003.
Příjemci těchto půjček se dopustili dnem 1. 12. 2003 porušení rozpočtové kázně podle § 77 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a podle ustanovení § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovým prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Všem výše uvedeným příjemcům půjček by měl být příslušným finančním úřadem vyměřen odvod a sděleno penále za porušení rozpočtové kázně. Proto Ministerstvo financí vydává pro všechny příjemce půjček, na které se vztahuje usnesení vlády č. 1201/2003, následující Rozhodnutí.

Příjemci rozhodnutí jsou:
Příjemci návratných finančních výpomocí - půjček poskytovaných Ministerstvem zemědělství v letech 1991 - 1995 včetně, splatných ke dni 30. listopadu 2003, na které se vztahuje usnesení vlády č.
Nahrávám...
Nahrávám...