dnes je 28.5.2024

Input:

43/2003 F.z., Pokyn č. D-253: Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

43/2003 F.z., Pokyn č. D-253: Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
Pokyn č. D - 253
Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vydává tento pokyn, který řeší uplatňování DPH při zaokrouhlování cen za zboží a služby po zrušení 10 a 20 haléřových mincí. Tento metodický pokyn se nijak nedotýká principu sjednávání cen podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Referent: Ing. L. Pitner, 1. 2573
Č. j.: 181/79 421/2003
1) Česká národní banka vydala vyhlášku č. 79/2003 Sb. ze dne 10. března 2003 s účinností od 1.4.2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů č. 32/2003. V § 1 této vyhlášky je stanoveno, že dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Dále jsou vyhláškou stanoveny lhůty a podmínky pro výměnu těchto mincí.
2) Schválena byla novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 277/2003 Sb. ze 6. srpna 2003 (publikován ve Sbírce zákonů č. 93/2003). V § 3 písm. c) byl novelou doplněn text podle kterého „se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti bude zaokrouhlovat celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu“, tj. na celé koruny nebo na 50 haléře. Účinnost této změny je dnem vyhlášení, tj. dnem 28. 8. 2003.
3) Uplatňování DPH ve vztahu k výše uvedené úpravě uvedené v bodě 2 tohoto pokynu, a to podle jednotlivých paragrafů ZDPH:
a) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při bezhotovostní úhradě:

Zrušení 10 a 20 haléřových mincí se týká platidel, tedy úhrady v hotovosti, nemá žádný vliv na bezhotovostní úhradu a na výpočet částky daně a vystavování daňových dokladů v případech bezhotovostních plateb. Základem daně je u bezhotovostních úhrad cena bez daně a částka daně se vypočte podle § 17 odst. 2 a vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích a takto se uvede i na daňových dokladech. Cena včetně daně se pro účely zákona o DPH dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
b) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při úhradě v hotovosti:
- § 14 - Základ daně a jeho výpočet, § 17 - Výpočet daně, § 18 - Stanovení daňové povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

Základem daně bude vždy cena po zaokrouhlení, z toho vyplývá, že rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti je součástí ceny včetně daně a je tedy i součástí základu pro výpočet DPH podle § 17 odst. 3 ZDPH (z ceny vč. daně po zaokrouhlení). V žádném případě nelze vzniklý rozdíl považovat pouze za finanční vypořádání, které není předmětem
Nahrávám...
Nahrávám...