dnes je 28.5.2024

Input:

42/2004 F.z., Pokyn č. D-269: sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG

42/2004 F.z., Pokyn č. D-269: sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
Pokyn č. D - 269
Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
 
Referent: Ing. Martin Pražan, tel.: 257 042 639
Č. j.: 49/93 874/2004 - 494 ze dne 30. července 2004
Vzhledem ke vzrůstajícímu množství dotazů českých daňových subjektů, které se týkají uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Spolkovou Republikou Německo (publikované ve Sbírce zákonů č. 18/1984) ve vztahu ke specifickým německým subjektům tzv. GmbH&Co KG, vydává Ministerstvo financí ČR, na základě informací obdržených od Spolkového Ministerstva financí SRN, následující sdělení:
Právní forma podnikání GmbH&Co KG je z hlediska německého obchodního práva považována za osobní společnost.
Pokud jde o způsob zdanění, zisk GmbH&Co KG jako (daňově transparentní) osobní společnosti je stanovován jednotně za všechny společníky (ať rezidenty či nerezidenty) a poté je mezi ně podle společenské smlouvy rozdělen. Podkladem pro takové stanovení zisku je zisk uvedený v bilanci GmbH&Co KG. Podíly na zisku GmbH&Co KG připadající na jednotlivé fyzické osoby podléhají u těchto osob dani z příjmu (Einkommensteuer), zatímco podíl na zisku připadající na právnickou osobu podléhá dani právnických osob (Kórperschaftsteuer). Případní zahraniční společníci GmbH&Co KG mají, s ohledem
Nahrávám...
Nahrávám...