dnes je 4.10.2023

Input:

40/2005 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)

40/2005 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)
 
Referent:
Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Č. j.: 11/85 294/2005-111
 
 
ze dne 25. srpna 2005
I.
Zveřejňujeme opravu v názvech ukazatelů části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), která byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 1/2005 pod č.j. 11/19 050/2005-111.
 
VII. Oprava vybraných ukazatelů státního rozpočtu - rok 2005
Název ukazatele - text
Číslo řádku
Kapitola
Výdaje na financování společných programů EU a ČR
 
 
Přímé platby - předfinancování ze SR
7113
329
Přímé platby - dofinancování ze SR
7114
329
Společná organizace trhu - z rozpočtu EU
7117
329
II.
Ministerstvo financí upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2005 byl uveden v platnost zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb. V souvislosti se změnou vyhlášky č. 623/2004 Sb. a vyhlášky č. 388/2004 Sb. byly rovněž změněny komponenty NUTS pro daná území.
Přiložená tabulka dokumentuje přehled převedených obcí s uvedením původního a nového názvu okresu a kraje včetně kódu NUTS 3 a NUTS 4.
 
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.
 
Příloha
 
IČO
Název ÚSC
NUTS4 Starý okres
Starý název okresu
NUTS3 Starý kraj
Starý název kraje
NUTS4 Nový okres
Nový název okresu
NUTS3 Nový kraj
Nový název kraje
294021
OÚ Borač
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599310
OÚ Borovník
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599344
OÚ Černvír
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
294241
OÚ Dolní Loučky
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
294268
OÚ Doubravník
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
375331
OÚ Drahonín
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599395
OÚ Horní Loučky
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
543942
OÚ Kaly
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
842672
OÚ Katov
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
842681
OÚ Křižínkov
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599522
OÚ Kuřimská Nová Ves
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599531
OÚ Kuřimské Jestřabí
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
599565
OÚ Lubné
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
294845
OÚ Nedvědice
CZ0615
Žďár nad Sázavou
CZ061
Vysočina
CZ0623
Brno-venkov
CZ062
Jihomoravský
Nahrávám...
Nahrávám...