dnes je 15.7.2024

Input:

35/2004 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

35/2004 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, seznamy společností uvedených v příloze směrnice č. 90/434/EEC, směrnice č. 90/435/EEC a směrnice č. 2003/49/EC a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích.
I. Seznam společností uvedených v příloze směrnice č. 90/434/EEC
 
Referent: Ing. Martin Pech, tel.: 257 044 068
Č. j.: 54/63 518/2004-541
a)  společnosti podle belgického práva známé jako „société anonyme”/„nammloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;
b)  společnosti podle dánského práva známé jako „aktieselskab”, „anpartsselskab”;
c)  společnosti podle německého práva známé jako „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „bergrechtliche Gewerkschaft”;
d)  společnosti podle řeckého práva známé jako „αν?νυµη εταιρ?α”;
e)  společnosti podle španělského práva známé jako „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria per acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada” a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;
f)  společnosti podle francouzského práva známé jako „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée” a veřejná zařízení a podniky průmyslové a obchodní povahy;
g)  společnosti podle irského práva známé jako „public companies limited by shares or by guarantee”, „private companies limited by shares or by guarantee”, zařízení registrovaná podle „Industrial and Provident Societies Act” nebo „building societies” registrované podle „Building Societies Act”;
h)  společnosti podle italského práva známé jako „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilita limitata” a veřejné a soukromé subjekty provozující průmyslovou a obchodní činnost;
i)  společnosti podle lucemburského práva známé jako „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société a responsabilité limitée”;
j)  společnosti podle nizozemského práva známé jako „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;
k)  obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy nebo jiné právnické osoby, které jsou průmyslovými a obchodními podniky a které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
l)  společnosti vytvořené podle práva Spojeného království;
m)  společnosti podle rakouského práva známé jako „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;
n)  společnosti podle finského práva známé jako „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „säästöpankki/sparbank” and „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag” ;
o)  společnosti podle švédského práva známé jako „aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”;
p)  obchodní společnosti podle českého práva známé jako: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;
Nahrávám...
Nahrávám...