dnes je 4.10.2023

Input:

34/2010 F.z., Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

34/2010 F.z., Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. František Linhart, tel.: 257 044 354
          Ing. Hana Kubcová, tel.: 257 042 576
Čj.: 28/115 402/2010-281
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 115 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna Českého účetního standardu č. 115 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30.12. 2005.
Účetní jednotky použijí změněné znění Českého účetního standardu č. 115 při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období,
Nahrávám...
Nahrávám...