dnes je 15.7.2024

Input:

34/2004 F.z., Sdělení MF k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

34/2004 F.z., Sdělení MF k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Sdělení MF
k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
 
Referent: Ing. Helena Kopecká, tel.: 257 042 618
Č. j.: 32/60 332/2004-325
e-mail: Helena.Kopecka@mfcr.cz
ze dne 27. května 2004
Nový zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) - dále jen zákon, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Podáváme Vám následující informace v souvislosti se zápisem pojišťovacích zprostředkovatelů do registru:
Přede dnem nabytí účinnosti zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí nelze o zápisu do registru rozhodnout. Případné žádosti doručené na Ministerstvo financí budou odloženy bez dalšího, neboť jsou považovány za předčasné. Bude tedy třeba podat novou žádost tak, aby o ní mohlo být rozhodnuto až po nabytí účinnosti zákona.

Pro již činné makléře, agenty a likvidátory platí:
1.  Osoba, která provozovala činnost pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře přede dnem nabytí účinnosti zákona a hodlá provozovat tuto činnost i nadále, jako
Nahrávám...
Nahrávám...