dnes je 25.9.2023

Input:

28/2007 F.z., Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

28/2007 F.z., Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
 
Referent: Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108
Č.j.: 28/78 511/2007-281
Na základě četných dotazů týkajících se platnosti resortních předpisů uveřejněných ve finančních zpravodajích, které nebyly výslovně zrušeny, upozorňujeme účetní jednotky, že vzhledem k neaktuálnosti nejsou pro vedení účetnictví od 1. ledna 2008 použitelné níže uvedené pokyny, sdělení, oznámení a postupy:
1. D-240     FZ 7/2002

Pokyn - Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a osvobození od správních a soudních poplatků
2. D-234     FZ 5/6/2002

Pokyn - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy.
3. D-110     FZ 2/1995

Pokyn - O prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem
4. D-72     FZ 3/1994

Pokyn - K postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
5. D-65     FZ 2/1994

Pokyn - O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993
6. 28/8 428/2003     FZ 2/2003

Sdělení o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
7. 281/60 825/1998     FZ 11/1998

Sdělení k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, Praha
8. 195/2 505/1998     FZ 2/1998

Oznámení - Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetek
9. 281/97 782/1997     FZ 1/1998

Sdělení o
Nahrávám...
Nahrávám...