dnes je 3.10.2023

Input:

26/2010 F.z., Pokyn č. D-345: zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

26/2010 F.z., Pokyn č. D-345: zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
Pokyn č. D-345 ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
 
Č.j.: 43/123 039/2010-431
ze dne 29.11. 2010
Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým bude nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Z tohoto důvodu nebude možné od 1. 1. 2011 aplikovat některé pokyny řady D, které se na zákon o správě daní a poplatků odvolávají.
S účinností ke dni 31. 12. 2010 ruším s ohledem na výše uvedené, případně s ohledem na neaktuálnost, veškeré níže uvedené pokyny řady D:
 Pokyn č. D-31 o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona o správě daní a poplatků
 Pokyn č. D-110 o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem
 Pokyn č. D-114 - Prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí
 Pokyn č. D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1.1.1995
 Pokyn č. D-144 o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení
 Pokyn č. D-147 k provádění fyzické likvidace neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou (Kčs)
 Pokyn č. D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení
 Pokyn č. D-219 o registraci daňových subjektů
 Pokyn č. D-233 - Sdělení Ministerstva financí ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 Pokyn č. D-236 - Sdělení Ministerstva financí k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby
Nahrávám...
Nahrávám...